Chảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8106 size 24cm - Elmich

Chảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8106 size 24cm

Mã: 2358106
Giá:

670.000 

Trạng thái : Còn hàng
Mua online sản phẩm tại:

Thông tin sản phẩm

Chảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8106 size 24cmChảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8106 size 24cmChảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8106 size 24cm
Chảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8106 size 24cmChảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8106 size 24cmChảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8106 size 24cmChảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8106 size 24cm
Chảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8106 size 24cm
Chảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8106 size 24cmChảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8106 size 24cmChảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8106 size 24cmChảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8106 size 24cmChảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8106 size 24cmChảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8106 size 24cmChảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8106 size 24cm
Chảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8106 size 24cm
Chảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8106 size 24cm
Chảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8106 size 24cm

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn sử dụng