Eshop
Hệ thống bảo hành Elmich

Hệ thống bảo hành Elmich

Hệ thống bảo hành Đồ Điện Gia Dụng
Chính sách bảo hành chung

Chính sách bảo hành chung

Trong trường hợp Khách hàng có nhu cầu yêu cầu dịch vụ sửa chữa ngoài bảo hành, các Trung tâm Bảo hành của Elmich có trách nhiệm phục vụ và sửa chữa sản phẩm tận tình và chu đáo. Khách hàng sẽ thanh toán các chi phí phát sinh cho việc sửa chữa như linh kiện thay thế, tiền công và chi phí khác (nếu có) dựa theo thỏa thuận giữa 2 bên.