Bộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8135 size 18,22 chảo 26cm - Elmich

Bộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8135 size 18,22 chảo 26cm

Mã: 2358135
Giá:

3.350.000 

Trạng thái : Còn hàng
Mua online sản phẩm tại:

Thông tin sản phẩm

Bộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8135 size 18,22 chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8135 size 18,22 chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8135 size 18,22 chảo 26cm
Bộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8135 size 18,22 chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8135 size 18,22 chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8135 size 18,22 chảo 26cm

Bộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8135 size 18,22 chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8135 size 18,22 chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8135 size 18,22 chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8135 size 18,22 chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8135 size 18,22 chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8135 size 18,22 chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8135 size 18,22 chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8135 size 18,22 chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8135 size 18,22 chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8135 size 18,22 chảo 26cm

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn sử dụng