Chảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8108 size 28cm - Elmich

Chảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8108 size 28cm

Mã: 2358108
Giá:

840.000 

Trạng thái : Còn hàng
Mua online sản phẩm tại:

Thông tin sản phẩm

Chảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8108 size 28cmChảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8108 size 28cmChảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8108 size 28cm
Chảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8108 size 28cmChảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8108 size 28cmChảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8108 size 28cm
Chảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8108 size 28cm
Chảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8108 size 28cm
Chảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8108 size 28cmChảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8108 size 28cmChảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8108 size 28cmChảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8108 size 28cmChảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8108 size 28cm

Chảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8108 size 28cmChảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8108 size 28cm
Chảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8108 size 28cm
Chảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8108 size 28cm
Chảo Inox liền khối Elmich Hera EL-8108 size 28cm

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn sử dụng