Bộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8197 size 18,nồi hấp 22,chảo 26cm - Elmich

Bộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8197 size 18,nồi hấp 22,chảo 26cm

Mã: 2358197
Giá:

4.050.000 

Trạng thái : Còn hàng
Mua online sản phẩm tại:

Thông tin sản phẩm

Bộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8197 size 18,nồi hấp 22,chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8197 size 18,nồi hấp 22,chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8197 size 18,nồi hấp 22,chảo 26cm
Bộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8197 size 18,nồi hấp 22,chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8197 size 18,nồi hấp 22,chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8197 size 18,nồi hấp 22,chảo 26cm

Bộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8197 size 18,nồi hấp 22,chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8197 size 18,nồi hấp 22,chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8197 size 18,nồi hấp 22,chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8197 size 18,nồi hấp 22,chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8197 size 18,nồi hấp 22,chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8197 size 18,nồi hấp 22,chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8197 size 18,nồi hấp 22,chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8197 size 18,nồi hấp 22,chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8197 size 18,nồi hấp 22,chảo 26cmBộ nồi Inox liền khối Elmich Hera EL-8197 size 18,nồi hấp 22,chảo 26cm

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn sử dụng