Phích giữ nhiệt Elmich
Xoong Elmich inox 304 Tupelo
Banner chảo Colosseum

Tuyển dụng Kiểm soát viên tài chính (Đà Nẵng)

Ngày đăng: 17/05/2017

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Vị trí tuyển dụng: Kiểm soát viên tài chính – Công ty Cổ phần Dược Đà Nẵng (Công ty con của tập đoàn Elmich)

Số lượng: 01

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

2. Nơi làm việc

Đã Nẵng

3. Mức thu nhập từ 15 triệu trở lêN

4. Quyền lợi khác:

- Chính sách, chế độ lao động: đầy đủ theo quy định của pháp luật;

- Chế độ phúc lợi: lễ tết, cưới, ốm đau, sinh nhật, nghỉ dưỡng, thưởng thâm niên, thưởng nhân sự xuất sắc ....

- Được đào tạo nội bộ và bên ngoài dựa trên nhu cầu của nhân viên và Công ty.

5. Mục tiêu công việc

- Kiểm tra, Kiểm soát sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác tài chính - kế toán theo quy định của pháp luật và theo quy định của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động chi tiêu tài chính theo quy định của Công ty.

- Kiểm soát, đánh giá việc thực hiện công việc tài chính - kế toán hàng tháng theo kế hoạch được duyệt .

- Kiểm tra, kiểm soát hoạt động cung ứng, mua bán, các giao dịch với đối tác đảm bảm tính trung thực và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

- Rà soát quy định, quy chế của Công ty liên quan đến hoạt động tài chính kế toán.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định, quy chế của Công ty liên quan đến hoạt động tài chính kế toán nhằm đảm bảo tính phù hợp thực tế và tính tuân thủ quy định của pháp luật.

- Lập kế hoạch công việc hàng tháng và triển khai kế hoạch được duyệt.

- Lập Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, đưa ra các cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống tài chính - kế toán và đề xuất phương án thực hiện (nếu có).

- Thực hiện các Công việc kiểm soát các hoạt động khác (theo sự phân công của Trưởng Ban kiểm soát)

- Chịu trách nhiệm trước trước Giám đốc tài chính và ban giám đốc về kết quả kiểm soát, đánh giá.

- Công việc cụ thể trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn

6. Kinh nghiệm:  từ 2 -5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán.

   7. Trình độ: trình độ Đại học, sau đại học.

8. Liên hệ:

Email: tuyendung-EHN@elmich.vn

SĐT: (043) 2018 383