Nồi chống dính cao cấp có đáy từ Elmich size 20cm
Nồi luộc gà chống dính cao cấp có đáy từ Elmich size 28cm
Nồi inox cao cấp 3 lớp đáy liền Tri-Max 16cm
Nồi inox cao cấp 3 lớp đáy liền Tri-Max 18cm
Nồi inox cao cấp 3 lớp đáy liền Tri-Max 20cm
Nồi inox cao cấp 3 lớp đáy liền Tri-Max 24cm
Nồi inox cao cấp 3 lớp đáy liền Tri-Max 26cm
Nồi inox cao cấp 3 lớp đáy liền Tri-Max 28cm
Chảo  chống dinh cao cấp đáy từ Elmich EDA-202C 26cm
Chảo chống dính ELMICH E-40226 Size 26CM
Chảo chống dính cao cấp đáy từ Elmich Peek Linie  EL325x
Chảo  chống dinh đáy từ Elmich EDA-42126 size 26cm
Chảo chống dính inox 304 Elmich 26cm EL3243, 28cm EL3244
Chảo sâu lòng inox 304 Elmich 32cm EL3255
Chảo vân đá đáy từ Colosseum EL-3259,  EL-3260
Chảo vân đá sâu lòng đáy từ Colosseum 28cm EL-3261
Chảo chống dính Lilac EIV-431 đáy từ, size 30, có vung kính
chảo chống dính inox 304 có vung kính Elmich Potenza 20cm EL3256, 24cm EL3257, 26cm EL3258
Chảo chống dính vân đá LIGHT size 26cm, size 28cm, size 30cm
Chảo inox 3 lớp đáy liền Tri-Max 20cm