Bếp đôi hỗn hợp Elmich ICE-3489
Bếp từ Elmich ICE-1833
Vỉ nướng điện Elmich EGE-3640
Bếp từ đôi Elmich ICE-3486
Bếp từ đôi Elmich ICE-3487
Bếp điện từ Elmich ICE-1827
Bộ nồi Inox Elmich 3 chiếc cỡ 18cm, 22cm, 26cm EL3336
Bộ nồi chảo inox cao cấp Elmich EDA-23504
Bộ nồi Inox Smartcook 3 chiếc cỡ 16cm, 20cm, 24cm-SM3331
Bộ nồi Inox Smartcook 3 chiếc cỡ 16cm, 20cm, 24cm-SM3332
Bộ nồi Inox Smartcook 3 chiếc cỡ 16cm, 20cm, 24cm-SM3334
Bộ nồi Inox Smartcook 3 chiếc cỡ 16cm, 20cm, 24cm-SM3335
Bộ nồi inox Smartcook 3 chiếc cỡ 18cm, 20cm, 24cm SM3330
bộ nồi chảo sang trọng 3 lớp liền đáy Elmich Diamond size 16cm, 20cm, 24cm, 26cm EL3329
Bộ nồi Inox 2 chiếc Elmich  2353363
Bộ nồi inox cao cấp 3 lớp đáy liền Tri-Max 3 chiếc size 16cm, 20cm, 24cm
Bộ nồi chảo inox cao cấp 3 lớp đáy liền Tri-Max 4 chiếc size 18cm, 20cm, 26cm và chảo 26cm
Bộ SP Baby star có đáy từ 16cm
Nồi hấp Inox 304 Elmich 22cm EL3360, 26cm EL3361
Quánh inox Smartcook 14cm SM3283