Xoong inox 304 AMADIS 18cm, 20cm, 22cm, 24cm
Xoong inox 304 CELESTINE 18cm, 20cm, 22cm, 24cm
Quánh chống dính Royal Classic EL-1182
Chảo chống dính Royal Premium EL-117x
Chảo chống dính Royal Deluxe Plus EL-113x & EL-114x
Bình giữ nhiệt EL-519x
Lọ xay tiêu Elmich  EL7156
Máy sấy tóc HDE-1815
Bộ nồi chảo inox Elmich Potenza EL2851
Bộ nồi chảo inox Elmich Praha EL8668
Bộ nồi chảo inox Elmich Komplet EL3112
Bộ nồi chảo inox 304 Elmich Diva EL3246, quánh 16cm, nồi 20cm, 24cm, chảo 26cm
Bộ nồi chống dính Royal Premium
Bộ nồi chảo inox 304 Elmich Praha EL3338, nồi 18cm, 22cm, 26cm, chảo 26cm
Bộ nồi inox Elmich 3 chiếc cỡ 16cm, 20cm, 24cm EL3337
Xoong inox 304 Red Velvet 18cm,  20cm, 22 cm, 24cm
Quánh inox 304 Elmich Praha 16cm EL3276
Nồi inox 304 Elmich Praha 18cm EL3277, 20cm EL3278,  22cm EL3279,  24cm EL3280, 26cm EL3281, 28cm EL3282
Bộ nồi chống dính Royal Premium
Chảo chống dính Royal Deluxe EL-371x