Bộ nồi Inox Smartcook 3 chiếc cỡ 16cm, 20cm, 24cm-SM3335
Bộ nồi inox Elmich 3 chiếc cỡ 18cm, 20cm, 24cm EL3330
bộ nồi chảo sang trọng 3 lớp liền đáy Elmich Diamond size 16cm, 20cm, 24cm, 26cm EL3329
Bộ nồi Inox 2 chiếc Elmich  2353363
Bộ nồi inox 2 chiếc Elmich 2353365
Nồi hợp kim nhôm chống dinh cao cấp đáy từ Elmich EDA-202N 22cm
Nồi hấp Inox 304 Elmich 22cm EL3360, 26cm EL3361
Quánh inox Elmich 14cm EL3283
Nồi chống dính cao cấp có đáy từ Elmich size 20cm
Nồi luộc gà chống dính cao cấp có đáy từ Elmich size 28cm
Chảo  chống dinh cao cấp đáy từ Elmich EDA-202C 26cm
Chảo chống dính ELMICH E-40226 Size 26CM
Chảo chống dính cao cấp đáy từ Elmich Peek Linie  EL325x
Chảo  chống dinh đáy từ Elmich EDA-42126 size 26cm
Chảo chống dính inox 304 Elmich 26cm EL3243, 28cm EL3244
Chảo sâu lòng inox 304 Elmich 32cm EL3255
Chảo vân đá đáy từ Colosseum EL-3259,  EL-3260
Chảo vân đá sâu lòng đáy từ Colosseum 28cm EL-3261
Chảo chống dính Lilac EIV-431 đáy từ, size 30, có vung kính
chảo chống dính inox 304 có vung kính Elmich Potenza 20cm EL3256, 24cm EL3257, 26cm EL3258