Bình đựng thức ăn giữ nhiệt 650ml EL-2355
Bình siêu tốc Smart Cook KES-0696
Bình siêu tốc Smart Cook KES-0700
Bình siêu tốc Smart Cook KES-0695
Bình thủy Elmich APE-1767
Bình thủy Elmich APE-1768
Bình thủy Elmich APE-1771
Bếp từ  ICE-7146 (Model 2016)
Bếp từ  EL7950
Bếp từ EL7165
Bếp hồng ngoại  EL7951
Bếp từ  Elmich EL6345
Bếp từ  EL6346
Bếp từ EL6347
Bếp từ đôi ICE-7164
Bếp từ ICE-1826
Bếp từ Smart Cook ICS-7285
Bếp từ ICE-7952 (Model 2017)
Bếp từ Smart Cook SM-7952 (Model 2016)
Bếp từ ICE-1830