Bình giữ nhiệt Elmich inox 304 500ml EL3664
Bình giữ nhiệt Elmich inox 304 700ml EL3665
Cốc giữ nhiệt Elmich inox 304 580ml EL3666
Bình giữ nhiệt Elmich inox 304 420ml EL3667
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt 1500ml EL3129
Cốc giữ nhiệt Elmich inox 304 470ml EL3668
BỘ NỒI CHẢO CHỐNG DÍNH BABY ELMICH ĐÁY TỪ EDA-018
ẤM ĐUN NƯỚC SIÊU TỐC ELMICH 1,7L KEE-3641
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt EL-3128
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt EL-3144
Bình giữ nhiệt Elmich inox 304 500ml EL3655
Phích giữ nhiệt Elmich inox 304 500ml EL3656
Phích giữ nhiệt Elmich inox 304 750ml EL3657
Phích giữ nhiệt Elmich inox 304 500ml EL3658
Bình giữ nhiệt Elmich inox 304 500ml EL3664
Bình giữ nhiệt Elmich inox 304 700ml EL3665
Cốc giữ nhiệt Elmich inox 304 580ml EL3666
Bình giữ nhiệt Elmich inox 304 420ml EL3667
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt 1500ml EL3129
Cốc giữ nhiệt Elmich inox 304 470ml EL3668
BÌNH SIÊU TỐC SMART COOK KES-3854
BÌNH SIÊU TỐC SMART COOK KES-3865
Ấm đun nước inox cao cấp Smartcook 2.5L SM3374
BÌNH SIÊU TỐC SMART COOK KES-3866
BỘ NỒI CHẢO CHỐNG DÍNH BABY ELMICH ĐÁY TỪ EDA-018