Bình đựng thức ăn giữ nhiệt EL-3128
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt EL-3144
Bình giữ nhiệt Elmich inox 304 500ml EL3655
Phích giữ nhiệt Elmich inox 304 500ml EL3656
Phích giữ nhiệt Elmich inox 304 750ml EL3657
Phích giữ nhiệt Elmich inox 304 500ml EL3658
BÌNH SIÊU TỐC SMART COOK KES-3854
BÌNH SIÊU TỐC SMART COOK KES-3865
Ấm đun nước inox cao cấp Smartcook 2.5L SM3374
BÌNH SIÊU TỐC SMART COOK KES-3866
Ấm đun siêu tốc Smartcook 1,8L KES-3855
Ấm đun siêu tốc Smartcook 1,8L KES-3861
Ấm đun siêu tốc Smartcook 1,5L KES-3862
Ấm đun siêu tốc Smartcook 1,5L KES-3863
Ấm đun siêu tốc Smartcook 1,5L KES-3864
Ấm đun siêu tốc Smartcook 1,5L KES-3867
Ấm đun siêu tốc Smartcook 1,5L KES-3868
Lọ xay tiêu Elmich EL-1157
Lọ xay tiêu Elmich EL-1158
Máy sấy bát Smartcook DDS-3905