Tuyển dụng Giám sát kinh doanh (Thái Nguyên)

Tuyển dụng Giám sát kinh doanh (Thái Nguyên)

Ngày đăng 05/06/2017

Công ty Cổ phần Elmich hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất hàng gia dụng cao cấp xuất khẩu và kinh doanh nhập khẩu các mặt hàng gia dụng cao cấp trên thị trường đến từ Châu Âu mang...

Xem chi tiết
Tuyển dụng Nhân viên kế toán đánh đơn

Tuyển dụng Nhân viên kế toán đánh đơn

Ngày đăng 18/05/2017

Công ty Cổ phần Elmich hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất hàng gia dụng cao cấp xuất khẩu và kinh doanh nhập khẩu các mặt hàng gia dụng cao cấp trên thị trường đến từ Châu Âu mang...

Xem chi tiết
Tuyển dụng  Quản lý kinh doanh dự án hàng nhà máy

Tuyển dụng Quản lý kinh doanh dự án hàng nhà máy

Ngày đăng 17/05/2017

Công ty Cổ phần Elmich hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất hàng gia dụng cao cấp xuất khẩu và kinh doanh nhập khẩu các mặt hàng gia dụng cao cấp trên thị trường đến từ Châu Âu mang thương...

Xem chi tiết
Tuyển dụng Kiểm soát viên tài chính (Đà Nẵng)

Tuyển dụng Kiểm soát viên tài chính (Đà Nẵng)

Ngày đăng 17/05/2017

Công ty Cổ phần Elmich hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất hàng gia dụng cao cấp xuất khẩu và kinh doanh nhập khẩu các mặt hàng gia dụng cao cấp trên thị trường đến từ Châu Âu mang...

Xem chi tiết