Phích giữ nhiệt Elmich
Xoong Elmich inox 304 Tupelo
Banner chảo Colosseum

Tuyển dụng quản lý kinh doanh kênh MT toàn quốc

Ngày đăng: 01/11/2017

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

* Tham mưu: Tham mưu CEO, GĐ KD Toàn Quốc  về chiến lược bán hàng, đưa ra các kiến nghị phát triển thị trường, tăng doanh số, quản lý nhân sự, mở rộng, phát triển hệ thống kinh doanh siêu thị trên toàn quốc.

* Nhiệm vụ cụ thể:

- Chịu trách nhiệm về tình hình kinh doanh của bộ phận kinh doanh kênh MT toàn quốc như doanh số, độ phủ, tình hình hàng hóa lưu thông trên thị trường…

- Quản lý trực tiếp đội ngũ Quản lý MT, PGs Leader

- Chịu sự quản lý, điều hành  trực tiếp của Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc.

- Phân tích đánh giá thông tin thị trường đưa ra các kiến nghị, giải pháp để triển khai hiệu quả

- Kiểm soát chi phí, ngân sách kênh MT Toàn Quốc hợp lý, hiệu quả theo kế hoạch được duyệt .

- Lên kế hoạch kinh doanh, triển khai các  chương trình thúc đẩy bán hàng đảm bảo các chỉ tiêu đề ra như: Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu doanh số, listing,... và quản lý hình ảnh, POSM ,trưng bầy đảm bảo sự thống nhất trên toàn hệ thống.

- Chịu trách nhiệm hỗ trợ , đôn đốc, phối hợp giải quyết thu hồi công nợ đúng thời hạn.

- Hỗ trợ đội ngũ Quản lý, PGs Leader trong việc đàm phán hợp đồng, chiết khấu, xây dựng phát triển hình ảnh , kế hoạch nhân sự hợp lý tại các hệ thống siêu thị, cũng như các hoạt động khác.....

- Điều hành, giao chỉ tiêu cho Quản lý kinh doanh, nhân viên kinh doanh, thuộc kênh MT. Giám sát, đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu KPIs của cấp dưới.

- Quản lý và chịu trách nhiệm đào tạo nhân sự MT trên toàn khu vực quản lý đảm bảo  nhân sự hoạt động một cách hiệu quả.

- Phối hợp với bộ phận kho vận, kế toán, cung ứng đảm bảo cân đối lưu thông hàng hóa một cách nhanh nhất.

- Tham gia các hội nghị, họp, thảo luận của phòng Kinh doanh, và các phòng ban khác …

- Thực hiện đúng chế độ lập kế hoạch và báo cáo các hoạt động theo quy định và yêu cầu.

- Hoàn thành các yêu cầu chỉ đạo từ Giám đốc kinh doanh Toàn Quốc và BLĐ công ty .

Bản mô tả này không nêu được hết toàn bộ công việc chi tiết của vị trí trên mà chỉ đề cập đến những nhiệm vụ chủ yếu trong phạm vi Chức vụ . Tuy nhiên, mỗi cán bộ nhân viên được tuyển dụng đều phải cam kết hoàn thành tốt công việc vì sự thành công của Công ty  cũng như sẵn sàng đảm nhiệm các công việc khác được Lãnh đạo giao trong phạm vi chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo.

 

 1. Chế độ báo cáo:
 • Báo cáo tuần/tháng/quý/năm gửi Giám Đốc KD Toàn Quốc và các bộ phận liên quan
 • Báo cáo công việc trực tiếp tới Giám Đốc KDTQ
 1. Trách nhiệm và Quyền hạn:

2.1. Trách nhiệm:

 • Chịu toàn bộ trách nhiệm trước Giám Đốc KDTQ  và Ban lãnh đạo công ty về địa bàn được giao.
 • Báo cáo chính xác, kịp thời cho GĐKD TQ  theo yêu cầu
 • Đề xuất các kiến nghị, giải pháp hoàn thiện và phát triển hệ thống kênh Siêu thị trên toàn quốc.
 • Đảm bảo những thông tin, phân tích, dự báo, cảnh báo đầy đủ, chính xác và trung thực
 • Bảo mật thông tin trong quá trình làm việc
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Lãnh Đạo công ty
 • Tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc quy định và chính sách của Công ty
 • Phối hợp tốt với các bộ phận, phòng ban, cơ quan chủ quản
 • Đề đạt những giải pháp, ý kiến để cải tiến hiệu quả của tổ chức cũng như cá nhân

2.2 Quyền hạn:

 • Được quyền điều hành, quản lý và giám sát nhân viên trực thuộc
 • Được quyền yêu cầu hỗ trợ từ các bộ phận phòng ban khác nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Đề xuất thưởng cá nhân, và nhân viên cấp dưới.
 1. Những yêu cầu cho người giữ chức vụ này

* Kỹ năng/khả năng:

 • Kỹ năng đàm phán và thương thuyết tốt.
 • Kỹ năng quản lý và điều hành kế hoạch.
 • Kỹ năng sử dụng các ứng dụng văn phòng, phần mềm quản lý, quản trị tốt
 • Khả năng giao tiếp, thuyết phục, phân tích và truyền đạt thông tin tốt.
 • Giữ mối quan hệ tốt với các CBNV và các Bộ phận trong và ngoài công ty.
 • Bảo mật thông tin

*  Thâm niên/Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm 03 năm trở lên ở vị trí đảm nhận

LIÊN HỆ
 

Email: tuyendung-EHN@elmich.vn

SĐT: (043) 2018 383