Chảo chống dính Vitaplus Perla EL-034x
Máy sấy tóc HDE-0765
Bộ nồi chảo chống dính EL-1162
Nồi chống dính Vitaplus Perla 235034x
Máy sấy tóc HDE-0766
Nồi chống dính Vitaplus Fiore EL-034x
Chảo chống dính Vitaplus Fiore 235035x
Máy sấy tóc HDE-0767
Nồi lẩu chống dính Smart Cook SM-5552
Nồi bột chống dính Smart Cook SM-5967
Nồi bột chống dính Smart Cook SM-0355
Nồi bột chống dính Elmich EL-5588
Quánh nấu bột chống dính Elmich EL-1175 đáy từ 16cm
Chảo chống dính Leda El-115xx & El-036xx
Chảo chống dính Mercury 23503xxx
 Chảo chống dính cao cấp có đáy từ Black Stone 26cm EL0368E, 28cm EL0369E
Chảo chống dính Jasmine EIV-500xx
Chảo chống dính Elmich cao cấp đáy từ 20cm EL7102, 24cm EL7103, 26cm EL7104, 28cm EL-7105
Chảo chống dính Aroma EI-510xx
Chảo chống dính Smart Cook Pansy S-400xx