Tuyển dụng Kiểm soát viên tài chính (Đà Nẵng)

Tuyển dụng Kiểm soát viên tài chính (Đà Nẵng)

Ngày đăng 17/05/2017

Công ty Cổ phần Elmich hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất hàng gia dụng cao cấp xuất khẩu và kinh doanh nhập khẩu các mặt hàng gia dụng cao cấp trên thị trường đến từ Châu Âu mang thương...

Xem chi tiết